DESPRE NOI

Din anul 1972 Grădiniţa  „Floare  de  Colţ” este situată în Bucureşti, sectorul 3, pe strada Schitului, nr. 1D, într-o  oază   de  verdeaţă   delimitată  de  construcţii  urbane.  Curtea  aferentă  măsoară  800 m2  şi  este  dotată  pentru  desfăşurarea   activităţilor  în  are  liber:  spaţiu  verde   întreţinut   cu  arbori  şi  arbuşti  de  diferite  specii,  nisipare,  bănci,  aparate  de  joacă. In septembrie 2007 s-a dat în folosinţă un nou corp de clădire.

Extrapolând, floarea de colţ este simbolul florii rare, al miracolului care nu se arată decât celor care au curajul de a urca la altitudine.

Un  număr  mare de copiii(peste 350)  sunt  repartizaţi  în  13  grupe  de  orar  prelungit;  clasele  cu triplă  funcţionalitate   fiind   dotate  corespunzător  desfăşurării  unei  activităţi  eficiente.  Întreg  personalul  asigură  o  dezvoltare  complexă  şi  optimă  a  copiilor.

Activităţile se  desfăşoară  pe  grupe  de  vârstă, în  concordanţă  cu  Curriculumul pentru invatamantul prescolar aprobat la nivel national.

În anul 2012 grădiniţa a sărbătorit 40 de ani de la înfiinţare. Cu acest prilej a fost lansat volumul aniversar “Confluenţe Educaţionale”, care cuprinde oferta educaţională, gânduri la aniversare, amintiri, ganduri despre grădiniţă dar şi sfaturi despre integrarea copiilor in colectivitate şi activitatile din grădiniţa.

 

Grădiniţa “Floare de Colţ” asigură, în egală măsură, dezvoltarea socială, emoţională, spirituală si fizică a copilului preşcolar prin valorificarea potenţialului individual, punând în centrul atenţiei capacitatea acestuia de a se automotiva, de a se integra constient si activ in grupul social de referinţă, cu accent pe educatia multiculturală.

Colectivul profesoral şi Consiliul de administraţie al Grădiniţei “Floare de Colţ” a dovedit că prin crearea unor strategii de management educaţional bine ancorate în realitate, corect întemeiate ştiinţific şi transpuse în activitatea profesională se implică în viaţa comunităţii de referinţă prin:

  • Creare de noi structuri flexibile care să acţioneze pentru dezvoltarea optimă a copiilor;
  • Creşterea performanţelor copiilor de vârstă preşcolară;
  • Implicarea sporită în promovarea programelor educaţionale;
  • Dezvoltarea bazei materiale;
  • Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, ONG-uri, parteneri sociali şi economici de interes în domeniul educaţiei.